fbpx

cookies en privacy

Om je te kunnen helpen met het beheren en betalen van abonnementen, gebruiken we informatie van je. We vinden het belangrijk om jouw persoonlijke informatie goed te beschermen. Meer weten over wat we doen met jouw persoonlijke informatie? Lees dan deze privacyvoorwaarden.

Versie 1.0, 28-3-2019

 

wie zijn wij?

Wij zijn dockdock. Wanneer we het hebben over ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’, dan bedoelen we dockdock. Omdat je een directe relatie met ons aangaat, gebruiken we jouw persoonlijke informatie. Daarom krijg je deze informatie van ons. In deze privacyvoorwaarden leggen we uit hoe we jouw persoonlijke informatie gebruiken én beschermen wanneer je gebruik maakt van onze app, website en andere diensten.

Heb je vragen over het gebruik van jouw persoonlijke informatie? Neem dan contact met ons op via privacy@dockdock.com.

 

welke informatie verzamelen wij?

Wanneer we het hebben over persoonlijke informatie, bedoelen we alle informatie waarmee we je kunnen identificeren. Ook wanneer we je indirect kunnen identificeren, is er sprake van persoonlijke informatie.

Om je te helpen met het beheren van je abonnementen, gebruiken we verschillende soorten persoonlijke informatie, zoals:

 • Naam, geslacht en geboortedatum;
 • Contactgegevens, zoals je e-mailadres en telefoonnummer;
 • Woonadres;
 • Rekeningnummer en betaalgegevens;
 • Informatie over je abonnement(en);
 • Informatie over je kredietscore;
 • Informatie over je account, zoals een hardware ID;
 • Gebruiksgegevens en overige historische informatie zoals je abonnementen en betalingen;
 • Informatie die je noemt in communicatie met ons en de abonnementhouder;
 • IP adres en browserinstellingen;
 • Cookies

 

cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op het apparaat dat je gebruikt om onze app of website te bezoeken. Een cookie slaat jouw IP adres en informatie over de manier waarop jouw apparaat onze app of website gebruikt. Deze informatie kunnen we gebruiken bij een later bezoek van jou. We gebruiken de volgende cookies:

 • Functionele cookies: cookies die nodig zijn om onze app en website goed te laten functioneren, zoals cookies die nodig zijn om jou een account aan te laten maken of de inhoud van formulieren te onthouden – zo hoef je het niet nogmaals in te vullen.
 • Analytische cookies: deze cookies zorgen ervoor dat we kunnen zien hoe jij als gebruiker gebruik maakt van onze app en website. Hierdoor kunnen we onze app en website blijven verbeteren om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij jouw wensen. We gebruiken deze cookies niet om individuele gebruikers te bestuderen.

We gebruiken cookies omdat we hier een gerechtvaardigd belang bij hebben, namelijk het verbeteren van onze app en website.

We gebruiken cookies van andere partijen om de kwaliteit van onze app en website te verbeteren. We gebruiken Google Analytics op een privacy-vriendelijke manier.

Wil je niet dat we jouw persoonlijke informatie verzamelen door cookies? Dan kan je cookies weigeren op de website of via je browser-instellingen.

 

hoe gebruiken wij jouw persoonlijke informatie?

We gebruiken jouw persoonlijke informatie alleen zoals wettelijk is toegestaan. We zullen ervoor zorgen dat jouw persoonlijke informatie goed beschermd wordt en bij de juiste personen blijft. We gebruiken niet meer informatie dan noodzakelijk is om de volgende doelen te bereiken:

 • Uitvoering van een overeenkomst met jou: als wij een vordering op jou overnemen en/of wanneer je een overeenkomst bent aangegaan met een aanbieder van een abonnement. Om deze overeenkomst uit te voeren, hebben we jouw persoonlijke informatie nodig om bijvoorbeeld betalingen uit te voeren. We zullen je duidelijk aangeven welke persoonlijke informatie nodig is om jou te kunnen helpen met beheren van je abonnementen.
 • Controle op kredietscore en voorkoming van fraude: we voeren zo nodig controles uit op jou om jouw kredietscore te beoordelen of om risicoanalyses te maken. In dit geval gebruiken we jouw persoonlijke informatie om onze belangen te behartigen, namelijk het beoordelen van het risico voor ons.
 • Communicatie met jou: wanneer je gebruik maakt van onze diensten, kan het noodzakelijk zijn dat we contact met je opnemen over veranderingen binnen de app en op de website, jouw account of andere belangrijke zaken. In dat geval gebruiken we jouw persoonlijke informatie voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om onze belangen te behartigen, namelijk het uitvoeren van onze normale bedrijfsactiviteiten. Ook kan deze informatie gebruikt worden voor trainingsdoeleinden om onze helpdesk te verbeteren.
 • Klantenservice: wanneer je contact met ons opneemt, gebruiken we jouw persoonlijke informatie om je vragen, opmerkingen of klachten te bespreken. Dit kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om onze belangen te behartigen, namelijk het uitvoeren van onze normale bedrijfsactiviteiten.
 • Marketing: we kunnen jouw persoonlijke informatie gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven, acties of aanbiedingen. We gebruiken jouw persoonlijke informatie alleen op basis van jouw toestemming, of ter behartiging van onze belangen, namelijk het uitvoeren van marketing-gerelateerde activiteiten. Wanneer je deze berichten niet van langer van ons wilt ontvangen, kan je je toestemming altijd intrekken, nadat je deze eerder gegeven hebt.

Wil je weten waarom we denken dat we een belang hebben bij het gebruik van jouw persoonlijke informatie? We leggen het je graag uit. Je kunt ons bereiken op privacy@dockdock.com.

Wanneer we jouw persoonlijke informatie op een andere manier willen gebruiken, zullen we je hierover informeren. Ook zullen we, als dit nodig is, vragen om je toestemming.

 

delen met anderen

Om je te kunnen helpen met het beheren van je abonnementen, delen we jouw persoonlijke informatie met andere partijen, zoals:

 • Abonnement aanbieders – wij ontvangen en delen informatie met de abonnement aanbieders om o.a. jouw abonnementsgegevens aan je te tonen en de betalingen ervan uit te voeren.
 • Leveranciers en onderaannemers – wij delen je informatie met andere partijen om te zorgen dat wij de dienst kunnen aanbieden en aan onze verplichtingen kunnen voldoen.
 • Andere bedrijven binnen de organisatie waar dockdock toe behoort – wij delen de informatie ter ondersteuning van credit scoring
 • Identiteit- en kredietinformatiebureaus – om fraude te voorkomen en jouw kredietscore te beoordelen
 • Incassobureaus – voor het overdragen van onbetaalde rekeningen.
 • Autoriteiten – als hier een wettelijke grondslag voor is zoals preventie van witwassen en financieren van terrorisme.

We delen jouw persoonlijke informatie alleen met anderen wanneer dit nodig is om doelen zoals genoemd in deze privacyvoorwaarden te bereiken. In dat geval delen we niet meer persoonlijke informatie dan nodig is.

We delen jouw persoonlijke informatie niet met partijen buiten de Europese Unie. In geval we dit in de toekomst wel doen, zullen we je hiervan op de hoogte stellen. Ook zorgen we er dan voor dat jouw persoonlijke informatie, door beveiligingsgaranties, goed beschermd blijft.

 

hoe lang bewaren wij jouw persoonlijke informatie?

Soms is het noodzakelijk om jouw persoonlijke informatie nog even te bewaren. Ook wanneer je geen gebruik meer maakt van onze app.

Zolang jij gebruik maakt van onze dienst zorgen wij dat wij al jouw informatie netjes bewaren. Zo kan je je betaal- en abonnementsgeschiedenis terugzien, maar hebben we de informatie ook nodig om je bijvoorbeeld te helpen als je vragen hebt. Als je geen lopende abonnementen meer hebt, je maakt geen gebruik meer van onze omgeving en er is geen betaalachterstand word je na twee jaar automatisch verwijderd. Wij zullen je natuurlijk helpen herinneren als het zover komt en kan je dit verwijderen makkelijk voorkomen door even in te loggen op onze omgeving. Alleen je rekeningnummer en betaalgegevens moeten wij 7 jaar bewaren vanuit wet- en regelgeving.

 

Wil je eerder verwijderd worden? Zorg dat er geen lopende abonnementen en betaalachterstanden zijn en email je verzoek naar privacy@dockdock.com.

 

jouw rechten

We mogen jouw persoonlijke informatie niet ongelimiteerd gebruiken. Het is jouw persoonlijke informatie, dus jij hebt hier zeggenschap over.

Door de volgende rechten kun je het gebruik van jouw persoonlijke informatie beperken:

 • Wanneer we jouw persoonlijke informatie gebruiken omdat je toestemming hebt gegeven, mag je altijd je toestemming intrekken;
 • Je mag ons vragen welke persoonlijke informatie we van jouw bezitten. Ook mag je ons vragen om deze informatie in te zien. Dit wordt het recht op inzage genoemd;
 • Klopt de persoonlijke informatie die we van jou hebben niet? Dan heb je het recht om deze onjuiste informatie te laten wijzigen of aan te vullen;
 • Soms mag je ons vragen om jou te vergeten. Dit zullen we dan doen door jouw persoonlijke informatie te verwijderen. Je mag ons dit vragen wanneer de door ons gebruikte informatie niet meer nodig is, je je toestemming intrekt, we jouw persoonlijke informatie gebruiken terwijl dit niet mag of als we jouw persoonlijke informatie langer hebben bewaard dan is toegestaan. We hoeven je niet altijd te vergeten. Dit recht geldt niet wanneer we jouw persoonlijke informatie nodig hebben om ons recht op vrijheid van meningsuiting uit te oefenen, we wettelijk verplicht zijn om jouw persoonlijke informatie te gebruiken of wanneer we jouw persoonlijke informatie gebruiken vanwege een wettelijke taak van algemeen belang of een algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, we de informatie in het algemeen belang moeten archiveren of wanneer we jouw persoonlijke informatie nodig hebben voor rechtsvordering;
 • Soms mag je ons vragen om het gebruik van jouw persoonlijke informatie te beperken. Dit mag je doen wanneer de persoonlijke informatie mogelijk niet juist is, we jouw persoonlijke informatie gebruiken terwijl dit niet mag, de persoonlijke informatie niet meer nodig is of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik door ons;
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonlijke informatie door ons. Maken we gebruik van jouw persoonlijke informatie voor marketing? Dan stoppen we met het gebruik wanneer je bezwaar maakt. In andere gevallen stoppen we ook met het gebruik van jouw persoonlijke informatie, behalve wanneer we een dringende, belangrijke reden hebben om ze toch te gebruiken;
 • Je hebt het recht om jouw persoonlijke informatie te kunnen gebruiken bij een andere partij: het recht op overdraagbaarheid. We moeten jouw persoonlijke informatie dan op een manier kunnen teruggeven waardoor dit mogelijk is. Let op, je hebt dit recht alleen wanneer we jouw persoonlijke informatie gebruiken om een overeenkomst met jou uit te voeren, of wanneer je toestemming hebt gegeven.

 

heb je een klacht?

Ben je niet tevreden over de manier waarop we jouw persoonlijke informatie gebruiken of denk je dat we de informatie gebruiken op een manier die niet mag? We hopen dat je ons de kans geeft om dit met je op te lossen.

Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in het land waar je normaal verblijft, werkt of in het land waarvan je denkt dat het gebruik heeft plaatsgevonden. Deze toezichthoudende autoriteit let erop dat partijen persoonlijke informatie op een juiste manier gebruiken en beschermen. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

wij zijn bereikbaar!

Heb je vragen of opmerkingen over onze privacyvoorwaarden of wil je gebruik maken van één van je rechten? Je kunt ons bereiken via privacy@dockdock.com.