fbpx

algemene voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden van toepassing op onze diensten. Meer weten? Lees dan verder!

Versie 1.2, 6-6-2019

 

wie zijn wij?

Wij zijn dockdock. We bieden een omgeving aan abonnees/jou om je te helpen met het beheren van je vaste lasten, abonnementen en contracten. Onze superhandige app geeft je overzicht, gemak en rust. Hoe?

Je ziet al je abonnementen en contracten op een rij, betaalt alles in één keer en komt betalen je even niet uit dan schiet dockdock het voor. Lekker toch? En geld besparen kan ook nog door op tijd je abonnement te verlengen of stop te zetten.

Wij zijn er niet alleen voor jou, maar helpen ook je leveranciers en aanbieders van abonnementen en contracten. Wij helpen ze met het innen van de maandelijkse kosten. Door jou de controle te geven, door je op tijd te herinneren of de rekening even voor te schieten, hoeven zij niet meer achter jou aan. Geen dwingende betaalherinneringen en goed voor de service. Wij staan echt tussen jou en de aanbieders in en je betaalt daarom ook aan ons.

 

waarop zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het platform en eventuele daaruit volgende (rechts)verhoudingen tussen jou en dockdock. Door in te stemmen met deze voorwaarden binnen onze omgeving, accepteer je onze algemene voorwaarden.

We kunnen de algemene voorwaarden op elk moment wijzigen of aanpassen. We zorgen ervoor dat je altijd de laatste versie terug kan vinden in het platform. Ook zullen we je informeren wanneer we de algemene voorwaarden hebben veranderd. We vragen je in dat geval om onze voorwaarden nogmaals te accepteren.

 

hoe gebruik je ons platform?

Met jouw persoonlijke profiel kun je gebruik maken van onze diensten. Een profiel aanmaken is simpel:

  1. Installeer de dockdock app vanuit de Google Play of de iOS App Store.
  2. Vul je e-mailadres in. We sturen je meteen een email met een verificatie code. Zo weten we zeker dat we met jou communiceren.
  3. Daarna vragen we meer informatie over jou om met je te kunnen communiceren en om eventueel een credit score te bepalen.

Dockdock is onderdeel van de Credit Exchange Groep. Het kan zijn dat je nog betalingen bij een van de bedrijven binnen deze groep hebt openstaan. We kunnen je dan niet direct toegang geven tot onze dockdock-omgeving. In dat geval sturen we je een email waarin we uitleggen wat de mogelijkheden zijn om toch gebruik te kunnen maken van onze omgeving.

Let op: voor jouw veiligheid kun je per e-mailadres en per iDIN-account maar 1 profiel bij ons aanmaken. We zorgen ervoor dat jouw profiel-informatie goed wordt beschermd. Maar dit kunnen we niet alleen. We vragen je daarom jouw wachtwoordinformatie zelf ook goed te bewaren. Heb je het idee dat jouw profiel door een onbevoegde wordt gebruikt, meldt het ons dan zo snel mogelijk.

 

opzeggen

Ben je uitgekeken op ons platform? Jammer!

Lopende abonnementen in dockdock kun je niet tussentijds opzeggen. Je kunt in dat geval pas stoppen met dockdock als al je abonnementen zijn afgelopen en alle rekeningen zijn betaald. Uiteraard kun je onze app verwijderen. Je mist dan wel het handige overzicht, de betalingsflexibiliteit en de grip op je abonnementen. Omdat je jouw abonnementen wel moet blijven betalen, houden we je altijd per e-mail op de hoogte en kun je betalen via betaal-linkjes.

Heb je geen lopende abonnementen meer? Dan heb je naar ons toe ook geen verplichtingen meer. Je kunt dan zorgeloos de app verwijderen. Wil je dat wij jouw gegevens niet langer bewaren? Vraag ons deze meteen te verwijderen.

Mocht er aanleiding toe bestaan (zoals achterstallige betalingen), dan mogen we jouw account altijd beëindigen. We zullen je hierover tijdig informeren. Let op: alle bedragen die je aan ons verschuldigd bent, worden op het moment van beëindiging (door ons of door jou) direct opeisbaar.

 

je maandelijkse rekening & betalingen

In onze omgeving beheer je je abonnementen en zie je een overzicht van je rekeningen die betaald moeten worden. Je kunt ons betalen via iDEAL of automatische incasso. Stel dit zelf in via de app. Je ontvangt van ons een melding in de app en per e-mail wanneer er een rekening klaar staat en deze kun je dan gelijk betalen met iDEAL. Liever geen omkijken ernaar? Gebruik dan automatische incasso. Aan het begin van de maand wordt het bedrag automatisch afgeschreven. Mocht dit niet lukken laten we je het natuurlijk weten en kun je alsnog via iDEAL betalen.

Je krijgt van ons 14 dagen de tijd om je rekening te betalen. Komt het even niet uit? Dan kun je je betaling gratis 14 dagen extra uitstellen (maximaal 1 keer per 2 maanden). Lukt het niet om binnen die 14 of 28 dagen te betalen, dan moeten we helaas de wettelijke rente in rekening brengen. Ook zullen wij dan de incassokosten aanzeggen en geven wij je nogmaals 15 dagen de tijd om zonder incassokosten te betalen.. Wij hanteren de wettelijke rente (voor niet handelstransacties) zoals vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur en gepubliceerd in het Staatsblad. De wettelijke incassokosten zijn 15% voor een bedrag tot €2.500. Het toegestane minimum van €40 hanteren wij niet om je niet met hoge kosten op te zadelen.

Bij dockdock worden al je lopende abonnementen op één rekening gezet, die je per maand moet betalen. Daarbij betaal je ons in chronologische volgorde, dus de oudste rekening eerst, inclusief de eventuele extra rente en kosten van die rekening door te laat betalen.

Let op. Als je een betaalachterstand hebt, doordat de betaaltermijn van een rekening is verstreken, kun je geen nieuwe abonnementen toevoegen. Zodra je betaald hebt kun je dit alsnog doen.

Indien er sprake is van een wijziging in de wettelijke incassokosten en rente, zal deze wijziging ook door ons worden doorgevoerd.

 

derde partijen

We kunnen de vorderingen op jou overdragen aan een andere partij. Dit kan een partij zijn binnen de Credit Exchange Groep of een derde partij. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op het handelen van deze derde partijen.

 

de omgeving en diensten

Als gebruiker van onze omgeving accepteer je de omgeving zoals we hem je aanbieden (‘as is’). Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, aanvaard je dat onze omgeving slechts beschikt over de kenmerken en eigenschappen die aanwezig waren bij het eerste moment van gebruik.

We mogen er altijd voor kiezen om onze omgeving te wijzigen, aan te passen of te stoppen, zonder dat we gehouden zijn om enige schade te vergoeden. Hetzelfde geldt voor het buiten gebruik stellen of het gebruik van de omgeving te beperken. Indien we stoppen met onze omgeving, heeft dit geen gevolg voor je abonnementen. We zullen je tijdig inlichten over hoe je je abonnementen kunt (blijven) betalen. Let op: de aanbieder van jouw abonnement heeft vorderingen op jou aan ons overgedragen. Je kunt stoppen met het gebruik van de app, maar de betalingen van jouw abonnementen kun je enkel via ons voldoen.

Ben je het niet eens met onze handelingen? Dan horen we graag hoe we het beter kunnen doen. Wanneer we toch niet tot een oplossing kunnen komen, kun je altijd stoppen met het gebruik van onze omgeving.

We zullen ons inspannen om de omgeving zoveel mogelijk beschikbaar te laten zijn. Mede als gevolg van periodiek onderhoud kunnen we helaas niet beloven dat de omgeving 100% beschikbaar is en altijd werkt zoals zou moeten. Voor een tijdelijke onderbreking van de dienstverlening zijn we dus niet aansprakelijk.

Het afsluiten van de abonnementen gaat buiten ons om. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit van de abonnementen die we voor je beheren. Ook zijn deze algemene voorwaarden niet van toepassing op jouw abonnementen. Wel kunnen we je helpen als je klachten, suggesties of vragen hebt voor de aanbieders van jouw abonnement(en).

 

intellectueel eigendom

We hebben hard gewerkt om een mooie omgeving voor jou te bouwen. Dit willen we daarom graag beschermen.

Alleen wij mogen de door ons vervaardigde auteursrechtelijke werken (denk hierbij aan ontwerpen, tekeningen en designs) openbaar maken of vermenigvuldigen. We verstrekken je geen licentie – als gebruiker van onze omgeving heb je dit recht dus niet.

Het is verboden om, direct of indirect, inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten. We vragen je dan ook te garanderen dat je geen handelingen uitvoert die gezien kunnen worden als een (in)directe inbreuk of die op andere wijze schadelijk kunnen zijn voor ons. Voorbeelden hiervan zijn het registreren of maken van domeinnamen, merken of advertenties.

Voor zover er rechten van intellectueel eigendom rusten op jouw profiel binnen onze omgeving, geef jij ons een gebruiksrecht om deze informatie te kunnen gebruiken en openbaar te kunnen maken.

 

aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Deze voorwaarden bevatten echter geen garanties met betrekking tot de kwaliteit en geschiktheid van de app en onze dienstverlening. Indien iets niet gaat zoals het moet dan zullen wij ons best doen het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Behalve in gevallen van opzet en bewuste roekeloosheid, is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de jaarwaarde van de abonnementen die jij via het dockdock-platform beheert.

Als gebruiker stel je ons volledig schadeloos en vrijwaar je ons in geval van claims van anderen (derde partijen), tenzij er sprake is geweest van wanprestatie of onrechtmatige daad aan onze zijde en we wettelijk verplicht zijn schade te vergoeden.

Rechtsvorderingen en verweren op basis van feiten die later blijken en zouden rechtvaardigen dat jij als gebruiker schade hebt geleden waarvoor wij aansprakelijk zijn, verjaren 1 jaar na het ontstaan van de schade

 

privacy

Om je te kunnen helpen, hebben we informatie van jou nodig. Meer weten over wat we doen met jouw persoonlijke informatie? Lees dan onze privacyvoorwaarden.

 

overig

Bij een onverhoopt conflict zoeken we eerst in redelijkheid met elkaar een oplossing. Mochten we er samen niet uitkomen zal Nederlands recht van toepassing zijn en zal enkel de rechtbank Rotterdam bevoegd zijn zich over de kwestie te buigen.

Wanneer een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, worden deze vervangen door een geldige bepaling. De andere bepalingen blijven van kracht.

 

we zijn bereikbaar!

Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Je kunt ons bereiken via support@dockdock.com of kijk op www.dockdock.com hoe je ons verder kunt bereiken.