fbpx

financiële rust voor jou

is de nieuwe NOW 3
regeling iets voor mij?

Reken het makkelijk uit

kom jij in aanmerking voor vergoeding personeelskosten?

Helaas zitten we nog midden in de Corona crisis. Ondanks het feit dat het is toegestaan de sport- en vechtscholen open te houden, kan er toch gemakkelijk sprake zijn van omzetverlies; bijvoorbeeld doordat leden gedurende de eerste lockdown hun abonnement hebben beëindigd. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met het betalen van de salarissen van personeel.

Om hier het hoofd aan te bieden heeft de overheid recentelijk een verlenging afgekondigd van de “Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)”, kortweg NOW 3. Hiermee kan een deel van jouw personeelskosten als tegemoetkoming door de overheid worden betaald.

Reken het uit

dockdock helpt
met een eenvoudig rekenmodel

dockdock heeft financiële rust voor ondernemers hoog in het vaandel staan en reikt daar specifieke oplossingen voor aan. Wij vinden het onze plicht om ook wat duidelijkheid te scheppen in het oerwoud van NOW 3 getallen door een overzichtelijke spreadsheet te maken.

Door het invullen van je jaaromzet van 2019, de verwachte omzet voor de komende drie kwartalen en je loonkosten kun je in één oogopslag zien of je voor deze regeling in aanmerking komt en indien ja, voor welk bedrag. Ook dat is financiële rust vinden wij als dockdock!

Reken het uit